TYKY-toiminta

 

Piellokas

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijä sekä toiminnassa mukana olevat yhteisöt yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukanaolevan työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa.

Olemme mukana ennaltaehkäisevässä TYKY-toiminnassa. Tavoitteenamme on sekä yksilön fyysisen ja henkisen kunnon että työyhteisön yhteishengen, ilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittäminen elämyspedagogiikan ja luontoretkeilyn keinoin.

Toimintamme peruskivenä on luonto ja luonnossa liikkuminen, yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä omien rajojen löytäminen erilaisten harjoitteiden ja niiden pohtimisen avulla.

Jokainen tilaisuus on ainutkertainen kokemus, joka räätälöidään aina jokaiselle ryhmälle erikseen. Kestoltaan tilaisuuden olisi hyvä kestää vähintään 2 päivää, mutta parhaat tulokset saavutetaan, kun toiminnasta tehdään jatkumo, jossa aika ajoin palataan yhteisten kysymysten ja tavoitteiden äärelle.

Tutustu aiheeseen:
"Elämyspedagoginen tiimipäivä työyhteisön kehittämisen välineenä"