Elämysretki

 

Piellokas

Elämyspedagogiset toiminnalliset menetelmät soveltuvat erinomaisesti uuden luokan ryhmäyttämiseen. Olemme kehittäneet oppilasryhmiä varten toiminnallisen elämysretken, jonka tavoitteena on tutustuttaa uuden luokan oppilaat ja opettaja toisiinsa, lisätä yhteishenkeä ja yhdessä yrittämisen tahtoa sekä luoda toisia kunnoittava ja huomioon ottava ilmapiiri oppilaiden kesken.

Elämysretki toteutettuna esimerkiksi seitsemännen luokan syksyllä edesauttaa turvallisen ilmapiirin syntymistä luokassa.